Bibladet

Bibladet

delas ut till medlemmar och sponsorer varje år.

Årets blad är gul och  drottningens färg är gul i år.

Vill du bli biodlare?

så anmäl dig här.