Mer läsvärt.

 

Bina kan ändra sin försvarstaktik

Forskare har efter upprepade försök kunnat påvisa att bina
besitter en unik egenskap nämligen att de under en
förbluffande kort tid kan anpassa sig till yttre miljöförändringar.
En grupp specialister, som sysslat med att studera bina på
Cypern (Apis m. cypria), har upptäckt deras historiskt
intressanta förmåga att skydda sig mot getingar.

På ön lever en representant av en mycket stor och
kraftig art av getingar som på höstarna regelbundet
anfaller bikuporna på sin jakt efter föda.
Bina kan som alla vet sticka en anfallare vid olika hot av fara.
Men på Cypern ställs de inför angripande getingar
som är utrustade med otroligt tjockt pansar som
effektivt skyddar nästan hela deras kropp.

Tidigare genomförda studier har visat att bina har
förstått att deras fiender inte längre är rädda för stick
och har därför slutat att sticka fienden utan istället
lärt sig en ny metod i striden nämligen den att om
hundratals bin i stället bollar getingen i ett tätt lager
leder detta till att getingens kroppstemperatur ökar
och att slutresultatet blir att angriparen dör av överhettning.

Under tidernas gång har getingarna dock utvecklat
en effektiv skyddstaktik och blivit motståndskraftiga
mot en förhöjd kroppstemperatur. Dessutom har klimatet
på Cypern också blivit torrare och varmare vilket lett till
att insekterna har anpassat sig till nya miljöbetingelser.

Om bina tidigare lyckats oskadliggöra getingarna genom att höja
temperaturen till 44 grader är detta i våra dagar otillräckligt
därför att getingarna kan överlever ända till 50 grader. 

Men bina har nu hittat en ny taktik i den uppkomna situationen.
När de nu anfalls av getingarna gör de på samma sätt som tidigare,
de klänger sig fast i ett tätt lager men slutmålet
är nu att i stället kväva getingen.

För att kunna andas har insekterna små andningshål på bakkroppens sidor.
Bina har alltså kommit på att om de i stället för att öka getingens
kroppstemperatur täcker igen andningshålen får getingarna
det allt svårare att få syre och till slut så dör de.

Översättning Ingvar Pettersson 
Källa: Interfax

Mer läsvärt.