Mer läsvärt.

 

Ordförande Gösta Hjelm
Information om invintring av Bi.         

Hejsan!

Kommer här med lite information om invintring och fodring av bina.
Något som jag själv inte tänkt på.
Jag berättade ju på årsmötet att jag hittat ett häfte i mina samlingar
som är författat av framlidne Bertil Helmesjö.

Det har som rubrik, ”För nybörjaren” och som han skrev redan 1975,
månad för månad under hela året. Men jag har funnit att även
vi ”gamla” biodlare kan finna mycket nyttigt att hitta i detta.
Det kommer förmodligen att
ligga ute på föreningens hemsida så småningom.
Jag skall här citera lite vad han skriver om invintring,
det kan nog vara så intressant för den höst vi haft i år.
Jag märker att det går
väldigt sakta för bina att ta ner fodret, kanske därför att
dom har dragit in en hel del honung
efter slutskattningen så att de har gott om foder.

En del av oss använder ju Bifor och andra vanligt socker som har
blandningen 60%, alltså 3 kg socker och 2 liter vatten.
Vi som använder Bifor ställer ju in hela hinken
på samhället och det kanske blir för mycket på en gång,
andra använder ballonger som innehåller 3 till 4 liter
och som är lättare att kontrollera hur mycket bina drar ned.

Så här har Bertil skrivit:

Foderanordningar finns i olika utförande. Vilken form du använder dig av,
så bör målet vara, att du med dess hjälp skall kunna tillföra samhället
10-15 kg socker på högst en veckas tid.
Sträcker sig fodringen över alltför lång period är risken nämligen,
att den kommer att verka som drivfodring och därvid
påverkar yngelsättningen.
Vidare bör det hela vara avklarat,
innan höstkylan sätter in, då kan foderapparaten verka
kylande av samhället,
då man inte kan lägga på isoleringen ordentligt. Slut citat
.

Han skriver inte om man skall sluta med fodring och ev.
fortsätta fram på våren.
Har haft samtal med Håkan Säterberg om detta
och vi kom väl fram till att någon
större risk för yngelsättning är det nog inte vid den här årstiden.
Men man kan nog avbryta utfodringen om det tar för lång tid,
kanske upp till 3 veckor eller längre, ty då har bina nog tillräckligt
med foder så att de inte behöver mer just nu.
Man kan då bättra på isoleringen så att inte samhället kyls ner.
I stället får man då bevaka fram i mars-april att samhället inte svälter
och sätta in fodringen då.

Samtidigt kanske det vore lämpligt
då att späda ut fodret med vatten för att förhindra maj-sjukan,
så att inte bina får förstoppning i tarmen.
Den risken finns kanske nu om de dragit in
ljunghonung under hösten, den är ju inte lämplig för bina då den anses
innehålla alltför mycket slaggprodukter och därigenom utgöra en svår påfrestning
för binas tarm under vintervilan.
Utsot kan lätt bli följden.

Hälsar G. Hjelm

Mer läsvärt.