Mer läsvärt.

 

Sjukdomskommiten Sven-Olof
 

SPELA INTE STRUTS !!

 Hej alla biodlare!

Jag är invald i bisjukdomskommittén sedan några år, av den orsaken
skriver jag denna uppmaning!

Vi har i Stenungsund sedan 3 år tillbaka fått in varroakvalstret i våra samhällen.
I Sverige är det endast södra Norrland som inte har drabbats av detta ännu,
men som det ser ut nu så minskar den zonen år från år.
Jag vill uppmana Er alla till att, för det första:

  • Lära er att känna igen och veta hur ett varroakvalster ser ut!

  • Tro inte att dessa kryp kommer ut på flustret och pressenterar sig.

  • Bekämpa varroan!

 På årsmötet för 2007 beslutade vi att ordna en bisjukdomskurs/träff.
Kom med på den
. Datum och tid kommer i Bibladet.

Vad jag ytterligare vill att alla ska göra är att:

  • inventera sina omgivningar, grannar som införskaffat bin

  • tala med era vänner om detta med varroa

  • svärmar som kommit och tagit skorstenar mm. som sin nya bostad.

Det är endast kunskap om hur man behandlar varroa som ger resultat.

Var en BiBlomqvistare!!

Det är inget stort arbete om ALLA engagerar sig och detta är ett MÅSTE.

Fem (5) år!!
Om du inte gör någonting är det den tid det tar innan bisamhället går under
på grund av varroa. Sedan har du inga Bin kvar.
Samtidigt har du som ligger i närheten av denna bigård,
som inget gör, blivit drabbad nästan lika mycket.

Nu kommer uppmaningen till Er alla !

Vet Ni någon som har bin, och som inte gör någonting åt varroan,
som kanske inte är med i någon förening.
Tag kontakt med vederbörande.
Tala med personen i fråga om varroa.
Vi är många som kan ställa upp och hjälpa till.
Hör av Er till oss i biodlareföreningen. Vi hjälper gärna till.

 Kanske vi om några år har Bin som klarar utrensningen själva,
men innan vi kommer dit måste vi engagera oss till 110 %.
Under tiden ska vi inte stoppa huvudet i sanden och spela ”STRUTS”

Sven-Olof Nilsson

Ps. från Sjukdomskommiten:
Ring Sven-Olof Nilsson Gösta Hjelm eller Pelle Carlsson
om du inte har behandlat dina Bi än. 
Tycker det är svårt eller inte vet hur du gör.
Vi är inga kontrollanter av dina bisamhällen på något sätt
utan vi vill baraatt våra husdjur skall må bra och ha ett långt liv,
och att du skall få mängder av honung nästa år.

 

Mer läsvärt.