Bihälsa

Bihälsa

Friska bin


Friskabin.se är Sveriges nya och gemensamma bihälsoplattform för alla biodlare. Syftet med sidan är att samla evidensbaserad kunskap om bihälsoarbete, rådgivning i bihälsofrågor och att genomföra utbildningsinsatser i den senaste lagstiftningen som berör biodling. Friskabin.se har tagits fram genom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna och Sveriges lantbruksuniversitet med målet att förbättra bihälsan och minska vinterdödligheten av bisamhällen i landet.


Rådgivare inom bihälsa


I samarbete med projektet "Kompetensnavet för biodling" finns nu rådgivare inom biodling & bihälsa för bokning av biodlare i hela landet. Projektet leds av SLU Råd Nu som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet.


Gå till http://bihälsorådgivare.se för att boka en rådgivare och/eller läsa mer om tjänsten.