Biväxter

Biväxter

Jordbruksverket har gett ut två skrifter om bra växter för bin:

Blommor för bin – örter (som kom ut 2022) och

Blommor för bin – buskar och träd (som kom ut 2024)


Honungsbin attraheras mer av vissa växter än andra för sitt födointag. I Blommor för bin – örter kan du hitta uppgifter om inte mindre än 528 örter och i Blommor för bin – buskar och träd inte mindre än 372 buskar och träd, som är mer eller mindre bra för honungsbin och andra vilda bin. Växterna är graderade efter attraktionskraft på blommor i en skala från 0 till 4. Vidare finns uppgifter om pollenfärg, nektarns sockerhalt, potentiell honungsskörd samt andra intressanta uppgifter.


Publikationens syfte är att öka kunskapen om växter för bin. Med god kunskap om växter kan biodlaren välja optimal uppställningsplats. Lantbrukare kan bidra till ett rikt odlingslandskap genom att vid träd- och buskröjning spara viktiga arter för våra pollinatörer. Även trädgårdsamatören kan i sin egen trädgård förbättra mångfalden för pollinatörer genom att odla nektar- och pollenrika växter så att det finns ett kontinuerligt drag under hela säsongen.

Man kan gå till Jordbruksverkets hemsida https://webbutiken.jordbruksverket.se för att ladda ner publikationerna, men du kan klicka på resp. bild till vänster för att komma till dom direkt.


Lista med dragväxter


På "Allt om Biodling" kan man hitta en lista med biväxter, en så kallad draglista för nektar, pollen och honungsdagg, med växter rankade för honungsbin ur biodlares perspektiv. På listan kan man sortera respektive kolumn eller använda sökfältet för vissa specifika biväxter eller värden.


Listan hittar du på: Biväxter – ALLT OM BIODLING