Kontakt

Stenungsunds  Biodlareförening


Stenungsunds

Biodlareförening

Hej.

Här kan du skicka meddelande till oss.

Mejl går till vår kontaktperson

Karin Bryngelfrid Tel. 0705-515531

På höger sida kan du skriva meddelande till Karin.

 

Övriga i styrelsen:

Ordförande: Pär Mollberg Tel. 0703-695807

par.mollberg@stenungsundsbi.se

 

Vice ordförande: Åse Stolt

asestolt@gmail.com

 

Kassör: Roger Sundqvist Tel. 031-262934

sundqwistroger@gmail.com

 

Sekreterare: Viktoria Svensson

torpar@hotmail.com

 

Ledamot: Stig Grundberg

stig.grundberg@gmail.com

 

Ledamot: Sture Stenfeldt

sturestenfelft@msn.com


Ledamot: Karin Bryngelfrid

karin.bryngelfrid@perstorp.com

 

 

Bitillsyningsmän:

 

Stenungsund

Bengt Johansson Tel. 0730-306500

bengt0303771297@telia.com

 

Ödsmål

Sven-Göran Allansson Tel. 0303-82882

 


 
 
 
 
 

Bitillsyningsmän:

 

Stenungsund

Bengt Johansson Tel. 0730-306500

bengt0303771297@telia.com

 

Ödsmål

Sven-Göran Allansson Tel. 0303-82882

 


Hemsidan:

 

Pelle Carlsson Tel. 0708-400576

pelle@carlssonsbi.se

5 lådor på höjd. Drottningen fanns längst ner. Honungen skulle hem och slungas. 

När ni är på vår bigård så är det bra att ta på en bidräkt.

Här får Anders göra som bina "sticka"

Vill du bli biodlare?

så anmäl dig här.

 

 

Stenungsunds Biodlareförening

kontaktperson: Karin Bryngelfrid 0705-515531